Soller valley

Soller valley


About 40 minutes northwest of Palma lies the beautiful and sunny

Soller valley, or the "Golden Valley", as it is known.

 

In this wonderful valley we´ve found our second home. It is also here where we go to gather power and energy when the battery light turns red.

 

Soller valley, with the main town, Soller, is a world by itself with a near subtropical climate and framed by the powerful Tramuntana Mountains, which is unique. Soller and Port de Soller are located below Mallorcas highest mountain range, Puig Mayor.

 

The picturesque villages of Biniaraix and Fornalutx, which have been selected as the most beautiful and best preserved village in Spain, are within walking distance.


Many spectacular and beautiful hiking trails start in Soller valley.

The most famous is Barranc de Biniaraix, which starts in the small village, Biniaraix.


In the valley there´s close proximity to the sea and the stunning mountains with its beauty and incredible variety of hiking trails, nature, mountain peaks, valleys and infinitely more to filling the mind with.

 

The valley is called Jardin d'Espagne, the garden of Spain, and here you´ll find the best oranges, lemons and grapefruits in Mallorca.


The terraced orange groves with its amazing irrigation systems, is a legacy of the Arab conquerors, which gave the valley the name Suliar, which means yellow peel.


The valley is not only famous for its citrus groves. It´s also known for its olive groves located in impressive stone terraces created by human power since ancient times. The oldest olive trees in the valley are believed to be over a thousand years. An amazing thought.


The most common tree in Mallorca is the almond tree. Seven million trees grows on the island. Even the Soller valley has had its fair share.


Viewing almond trees bloom with their light pink flowers at the beginning of the year is a fantastic experience.

 

It was the Arabs who introduced the almond tree on Mallorca. In the year of 903 the moors planted the first tree on the island. However, it is not Arab's merit that there are so many almond trees on the island.

 

The reason for the large number of trees is wine lice. In 1890 Mallorca was struck by wine lice and only a few years later all grape vines were dead. The peasants had to feed on something else and many of them replaced the wine with almond.

 

In the late 1800s and early 1900s, many locals drove trade with France and sold oranges, olive oil and textiles via the harbor in Port de Soller.

 

The people of the Soller valley had very little contact with the rest of the island over the past few centuries. Own port rights from the 16th century created contacts on the other side of the Mediterranean. When there was war and bad times for trade with agricultural products and fruits, the population of the valley became twice as affected. In most families, the young men went to America.


After the first world war, one decided to focus strongly in exports of oranges. The boats went overfilled to Barcelona and to cities in the southern of France. With the oranges followed some men who then remained and created family abroad.

As a curiosity it is mentioned that today, second and third generation fruit traders can be found in both Marseille and Paris.

 

A large part of the people in the valley speaks French, as the contact now continues with relatives and friends in both directions. A special culture has been created in the Soller valley.

 

You´ll find a sample of the Soller valley, click here.

SollerdalenCirka 40 minuter nordväst om Palma ligger den vackra och solrika Sollerdalen, eller "Gyllene dalen", som den också kallas.


Det är i denna underbara dal vi funnit vårt andra hem. Det är också hit vi åker för att samla kraft och energi när batterilampan lyser röd.


Sollerdalen, med huvudorten Soller är en värld för sig med ett närmast subtropiskt klimat och en inramning av de mäktiga Tramuntanabergen som är unik. Soller och hamnen Port de Soller, är belägna nedanför Mallorcas högsta bergsmassiv Puig Mayor.


De pittoreska byarna Biniaraix och Fornalutx, som vid ett flertal tillfällen blivit utsedd till Spaniens vackraste och bäst bevarade by, ligger inom gångavstånd.


Många spektakulära och vackra vandringsleder startar i Sollerdalen.

Mest känd är Barranc de Biniaraix som startar i Biniaratx och leder, via Cuberreservoaren, vidare till klostret i Lluc.


Här har vi närheten både till havet och de fantastiska bergen med sin skönhet och otroliga variation på vandringsleder, natur, bergstoppar, dalgångar och oändligt mycket mer att fylla sinnet med.


Sollertrakten kallas Jardin d'Espagne, Spaniens trädgård, och här odlas de bästa apelsinerna, citronerna och grapefrukterna på Mallorca.


De, över hela Sollerdalen, terrasserade apelsinodlingarna med sina fantastiska bevattningssystem, är ett arv från de arabiska erövrarna, vilka gav dalen namnet Suliar, vilket betyder Gula Skal.


Det är inte bara sina citrusodlingar som Sollerdalen blivit känd för, utan också alla olivodlingar belägna i imponerande stenterrasser skapade av mänsklig kraft sedan urminnes tider. De äldsta olivträden i dalen tros vara över tusen år. En svindlande tanke.


Det vanligast förekommande trädet på Mallorca är mandelträdet. Sju miljoner träd växer på ön.

Även Sollerdalen har fått sin beskärda del.

Att se mandelträden blomma med sina ljusrosa blommor i början av året är en fantastiskt upplevelse.


Det var araberna som introducerade mandelträdet på Mallorca. År 903 planterade morerna det första trädet på ön. Det är dock inte arabernas förtjänst att det finns så många mandelträd på ön.


Orsaken till det stora antalet träd är vinlöss. År 1890 drabbades Mallorca av vinlöss och bara ett par år senare var alla vinrankor döda. Bönderna var tvungna att livnära sig på något annat och många av dem ersatte vinet med mandel.


Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet drev många lokalbor handel med Frankrike och sålde apelsiner, olivolja och textilier via hamnen i Port de Soller.


Sollerdalens invånare hade föga kontakt med resten av ön under gångna sekel. Egna hamnrättigheter från 1500-talet skapade kontakter på andra sidan Medelhavet. När det var krig och dåliga tider för handel med jordbruksvaror och frukter blev dalens befolkning dubbelt så drabbade. I de flesta familjer gav sig de unga männen av till Amerika.


Efter första världskriget beslöt man att kraftigt satsa på export av apelsiner. Överfyllda gick båtarna till Barcelona och till sydfranska städer. Med apelsinerna följde en del män som sedan blev kvar och bildade familj.

Som kuriosa kan nämnas att än idag kan man finna andra och tredje generationens frukthandlare i både Marseille och Paris.


En stor del av folket i dalen talar franska, då kontakten nu fortsätter med släkt och vänner i båda riktningarna. En säregen kultur har på sätt skapats i Sollerdalen.


Ett smakprov av Sollerdalen serveras här.