14. Orient

On a trip to Orient 

(Please notice that this only photos for inspiration, not a route description)

 

My knowledge about the Orient area is quite vague. Here we ended up with some English friends who started a hiking club. Based on what we heard earlier about some of their hikes where getting lost is more rules than exceptions, we might have been more reluctant to accompany, but the company was nice and we were hanging on with an open mind.


They are now forgotten and we´ve joined them at other occasions.

 

Based on this background, it is therefore very difficult to make an assessment of the time required for the tour. It would have taken 3 hours, but with a little extra detours and return roads, it took 5 us hours.


I experience this as an exception. My experience with the signage of Mallorca's paths is that they are easy to follow. Getting lost without finding back to civilization within a reasonable time is almost impossible thanks to the accurate signage.


This trip has in no way deterred us, we will visit the area again. Many excellent trails with varying stretches are found in the area. Just park the car in the area and start walking.


Orient is Mallorca's smallest village and consists of a few houses and a small church. But there are three restaurants serving good Mallorcan food.

 

The village is highly located among olive groves in the shadow of the mountain Puig d'Alfabia. Many people from Palma goes here with their families on Sundays.

 

Nature is very varied. The area is located in a relatively flat valley with open expanses, quite unusual for being up in the mountains.

1012 - Vandringar
1409 - Orient
1408 - Orient
1403 - Orient
1401 - Orient
1402 - Orient
1410 - Orient
1411 - Orient
1412 - Orient
1413 - Orient
1415 - Orient
1404 - Orient

På tur i Orient

(Observera att bilderna är endast för inspiration och inte en vandringsbeskrivning.)


Min kunskap om området kring Orient är ganska vag. Här hamnade vi tillsammans med några engelska vänner som startat en vandringsklubb. Utifrån vad vi tidigare hört om deras vandringar där att gå vilse var mer regel än undantag, borde vi kanske varit mer tveksamma till att följa med, men sällskapet var trevligt och vi hängde på med ett öppet sinne.


Utifrån denna bakgrundsfakta är det därför väldigt svårt att göra en bedömning om tidsåtgången för turen. Den skulle tagit 3 timmar, men med lite extra omvägar och återvändsstigar så tog det 5 timmar för oss.


Detta upplever jag som ett undantag. Min erfarenhet av skyltningen på Mallorcas leder är att de är lätta att följa. Att förirra sig utan att hitta tillbaka till civilisationen inom rimlig tid är näst intill omöjligt tack vare den noggranna skyltningen.

Våra ledsagare hade bestämt sig för att "frifräsa" lite och följa stigar igenväxta sedan några år tillbaka och då går det som det går.


Denna tur har på inga sätt avskräckt oss, vi kommer snart besöka området igen. Många utmärkta leder med varierande sträckning finns i området. Det är bara att parkera bilen i området och börja vandra.


Bergsbyn Orient är Mallorcas minsta by och består av några få hus och en liten kyrka. Men här finns tre krogar som serverar god mallorcinsk mat.


Byn ligger högt upp bland olivodlingarna i skuggan av berget Puig d’Alfabia. Hit åker många palmesaner med sina familjer på söndagarna.


Naturen är väldigt skiftande. Området ligger i en relativt flack dalgång med öppna vidder, ganska ovanligt för att vara uppe bland bergen.

Be inspired!

A short film - On a trip to Orient