22. Fornalutx - Binibassi - Biniaraix - Fornalutx

22 Fornalutx - Binibassi - Biniaraix - Fornalutx


This short tour starts from Fornalutx and the picturesque square "Plaça d'Espanya". A perfect walk if you just want out and "stretch your legs" a bit.

It does not take much longer than one hour, but has so much to give; olive groves, citrus groves, views, leafy gardens and much, much more.


Follow the small alley "Carrer de Sa Placa" and then further on "Carrer Joan Albertí Arbona" which eventually turns into "Cami Binibassi".


After 10 minutes the road passes the small cemetery in Fornalutx before it narrows and then follow the old path for about 15 minutes down to the village of Binibassi.

The village is easy to miss because today it only consists of a few houses and there is no sign informing where you are.


Follow GR221 towards Biniaraix for 10 minutes until you reach the road between Soller and Fornalutx. The view of the Soller valley and Binibassi, which you just left behind, is magnificent. Soller, Biniaraix and Fornalutx lies in front of you.


Looking out over all orange- and lemon groves, it's easy to understand why the valley got its name "Golden Valley".


Out on the Ma-2121 road, turn left to Fornalutx a few hundred meters until you reach the sign "GR221 Biniaraix". Then follow the trail past leafy gardens up to the small village which, like Fornalutx, managed to retain its old charm.


The village is not big and after passing the smaller roads "Carrer de Santa Caterina" and "Carrer de Sant Guillem" you are standing on the very small square in the middle of the village, "Placa de la Concepció" with the tiny church "Immaculada Concepció", built between the 15th and 16th centuries.


The walk continues straight through "Carrer sant Josep" and further on to Fornalutx and back to Ma-2121 again.


If you in a hurry back to Fornalutx, you can take a shortcut through the last curves upwards if you follow the signs "Fornalutx a Peu" and "Carrer Mallorca".

2208 - Fornalutx - Binibassi - Biniaraix - Fornalutx
2211 - Fornalutx - Binibassi - Biniaraix - Fornalutx
2205 - Fornalutx - Binibassi - Biniaraix - Fornalutx
2203 - Fornalutx - Binibassi - Biniaraix - Fornalutx
2204 - Fornalutx - Binibassi - Biniaraix - Fornalutx
2206 - Fornalutx - Binibassi - Biniaraix - Fornalutx
2207 - Fornalutx - Binibassi - Biniaraix - Fornalutx
2209 - Fornalutx - Binibassi - Biniaraix - Fornalutx
2210 - Fornalutx - Binibassi - Biniaraix - Fornalutx
2212 - Fornalutx - Binibassi - Biniaraix - Fornalutx
2213 - Fornalutx - Binibassi - Biniaraix - Fornalutx
2214 - Fornalutx - Binibassi - Biniaraix - Fornalutx
2215 - Fornalutx - Binibassi - Biniaraix - Fornalutx
2216 - Fornalutx - Binibassi - Biniaraix - Fornalutx
2217 - Fornalutx - Binibassi - Biniaraix - Fornalutx
2218 - Fornalutx - Binibassi - Biniaraix - Fornalutx
2219 - Fornalutx - Binibassi - Biniaraix - Fornalutx
2201 - Fornalutx - Binibassi - Biniaraix - Fornalutx

Denna lite kortare rundtur utgår från Fornalutx och det pittoreska torget ”Plaça d'Espanya”. En perfekt vandring om du bara vill ut och ”sträcka på benen” lite. Den tar inte mycket längre tid än en timma, men har så mycket att ge; olivlundar, citrusodlingar, vyer, lummiga trädgårdar och mycket, mycket mer.


Följ den lilla gränden ”Carrer de Sa Placa” och sedan vidare på ”Carrer Joan Albertí Arbona” som så småningom övergår i ”Cami Binibassi”.

Efter 10 minuter passerar vägen den lilla kyrkogården i Fornalutx innan den smalnar av för att sedan följa den gamla åsnestigen i cirka 15 minuter ner till byn Binibassi.

Byn är lätt att missa eftersom den idag endast består av ett fåtal hus och ingen skylt talar om var du befinner dig.


Följ GR221 mot Biniaraix i 10 minuter tills du kommer ner till landsvägen mellan Soller och Fornalutx. Utsikten över Sollerdalen och Binibassi som du lämnat bakom dig är storslagen.

Soller, Biniaraix och Fornalutx breder ut sig framför dig.

När man ser ut över alla apelsin- och citronodlingar är det lätt att förstå varför dalen fått namnet ”Gyllene dalen”.


Väl ute på landsvägen Ma-2121, tar du av till vänster upp mot Fornalutx ett par hundra meter tills du kommer till skylten ”GR221 Biniaraix”. Följ sedan leden förbi lummiga trädgårdar upp till den lilla byn som också, likt Fornalutx, lyckats behålla sin gamla charm. Byn är inte stor och efter att ha passerat de mindre vägarna ”Carrer de santa Caterina” och ”Carrer de sant Guillem” är du framme vid torget mitt i byn, ”Placa de la Concepció” med den lilla kyrkan "Immaculada Concepció”, byggd mellan 1500- och 1600-talet.


Vandringen fortsätter rakt fram via ”Carrer sant Josep” och vidare tillbaka till Fornalutx och ut på Ma-2121 igen.


Har du bråttom tillbaka till någon av restaurangerna på torget i Fornalutx, kan du gena genom de sista kurvorna uppför om du följer skyltningen "Fornalutx a Peu" och "Carrer Mallorca".