12. Sa Foradada

The Archduke palace Son Marroig and Sa Foradada

 

This is a very beautiful walk with a height difference of 270 meters.

The walk takes about 2.5 hours back and forth. If you´ll climb out further along the cliff it will take you about half an hour extra.

 

The road down to the strange rock formation follows a narrow serpentine road that takes turns swiftly.

We made the walk in October and had the advantage of being able to seek shadow in some parts on the way back. Walking the stretch up during the summer months with a roaring sun is nothing to recommend.

 

The walk starts from the palace Son Marroig, performed by the archduke Ludwig Salvatores.

Parking is available at the mile mark 65.5 on Ma-10 (south of Deía). Here you will find a mirador providing a wonderful panoramic view of the steep coast and the hollow rock, Sa Foradada extending into the sea. In the summer, the restaurant is open.

 

To take in the sunset from here is fabulous.

 

The information we´ve received is that the trail is chargeable, but then you also have access to the house, which is set up as a museum, and to the garden. The fee is paid inside the house. But I have also heard that no one reacts if you go straight to the closed gate and climb it (at least not when the museum is closed).

The gate is located directly after the museum with a small ladder on the right side.

 

A few hundred meters below the viewpoint you can see the hollow rock that gives the place its name. The great hole in the rock has been shaped over time, by the waves of the sea over and the constant attrition of the winds.

The hole in the rock is 10 meters in diameter and can be seen from a long distance.

 

In the mansion Son Marroig (= The Red Sea), the Archduke Ludwig Salvador lived for many years. The garden and the surrounding countryside is very the fine along this coast. From the pavilion, in white carrara marble, visitors get one of the best views of the west coast.

The pavilion is one of Mallorca's most popular places to get married.


The walk follows the old path for barrows that the archduke built down to the cape Sa Foradada.

The stretch is a 4 km back and forth trip with 270 altitude difference.

The first part the walk passes beautiful old olive trees. Here you can also meet some sheep and donkeys looking for something to eat.

The beautiful mountain is bathed in many colors: from gray, almost black to terracotta.

The walk ends in a beautiful little bay with an own pier. In summer there is also a small restaurant here.

The water is crystal clear and it is possible to dive in and cool off.


The restaurant, with paella as specialty, is relatively inconspicuous  but very popular. Many "celebrities" have been here over the years. (The week after our visit, Bruce Springsteen went there.) If you do not want to walk down, there is also the possibility to charter a boat in Port Soller.

In summer, the small bay below the restaurant is full of boats in different sizes.

1216 - Sa Foradada
1202 - Sa Foradada
1217 - Sa Foradada
1203 - Sa Foradada
1215 - Sa Foradada
1214 - Sa Foradada
1213 - Sa Foradada
1212 - Sa Foradada
1211 - Sa Foradada
1210 - Sa Foradada
1209 - Sa Foradada
1208 - Sa Foradada
1207 - Sa Foradada
1206 - Sa Foradada
1205 - Sa Foradada
1204 - Sa Foradada
1201 - Sa Foradada

ÄRKEHERTIGENS PALATS SON MARROIG OCH SA FORADADA


En vacker promenad med en höjdskillnad på 270 meter.

Promenaden tar omkring 2,5 timmar fram och tillbaka. Klättrar du upp på klippan tar det ungefär en halvtimma extra.


Vägen ner till den märkliga klippformationen följer en smal serpentinväg som tar ut svängarna rejält.

Vi gjorde vandringen i oktober och hade då fördelen att på vissa delar på tillbakavägen kunna söka skugga. Att gå sträckan uppför under sommarhalvåret med en stekande sol är inget att rekommendera.


Vandringen utgår från palatset Son Marroig, uppfört av ärkehertigen Ludwig Salvatores.

Parkering hittar du vid kilometermärket 65,5 på Ma-10 (söder om Deía). Här finns en utsiktsplats med vidunderlig utsikt över den branta kusten och den genomborrade udden, Sa Foradada. Sommartid har också restaurangen här öppet.


Solnedgången härifrån är helt otroligt sagolik.


Den information vi fått är att leden är avgiftsbelagd, men då får du också tillträde till slottet, som är inrett som ett museum, och dess trädgård. Avgiften betalas inne i slottet. Men jag har också hört att ingen reagerar på om du går direkt till den stängda grinden och klättrar över den (i alla fall inte då museet är stängt).

Grinden ligger direkt efter museet med en liten stege på höger sida.


Ett par hundra meter nedanför utsiktsplatsen ses den ihåliga klippa som gett platsen sitt namn. Klippans väldiga hål har formats av tidens, havets vågor och vindarnas ständiga nötning.

Klippans hål är 10 meter i diameter och kan ses på långt avstånd.


På herrgården Son Marroig (=Röda Havet), bodde ärkehertigen Ludwig Salvador i många år. Trädgården och landskapet runt omkring är bland det finaste utmed denna kust. Från paviljongen, i vit Carrara-marmor, får besökarna en av västkustens bästa utsikter.

Paviljongen är en av Mallorcas polpuläraste ställen att gifta sig på.


Ner till udden Sa Foradada anlade ärkehertigen en kärrväg som denna vandringstur följer.

Sträckan är 4 km tur och retur med 270 höjdmeters skillnad.

Första delen passerar leden vackra gamla olivträd. Här går också en del får och åsnor på bete.

Det vackra berget skimrar i många färger: från grått, nästan svart till terracotta.

Vandringsturen slutar i en vacker liten bukt med egen brygga. Sommartid finns också här en liten restaurang.

Här är vattnet kristallklart och det är möjligt att dyka i och svalka av sig.


Den oansenliga restaurangen längst ner i viken, med paella som specialitet, är väldigt populär. Många "kändisar" har hittat hit under årens lopp. Veckan efter vi varit där besöktes den av Bruce Springsteen. Vill du inte vandra hit finns det också möjlighet att chartra en båt i Port Soller

Sommartid är den lilla viken nedanför full med flytetyg i olika storlekar.