6. Walk on a the hillside between Port de Soller and Soller

Walk on a the hillside between Port de Soller and Soller

This beautiful walk is a good trip if you do not want to spend the whole day wearing you hiking shoes on. It's also a good walk to start with.


The starting point is at the roundabout on Ma-11 in Port de Soller.

Instead of following Ma-2124 you follow the path beginning at the information board next to the gap of the tunnel. The path, which leads to Ma-10, is shorter than the paved road in Tour 4 and passes olive groves and secluded properties.


Where the landscape opens up and the walk downhill begins, you have a great view of the Soller valley.


When your reach Ma-10, cross this at the km mark 50.8, and follow Ma-2123 left to Soller on Camí de ses Argiles, a road which after about one and a half kilometers reaches the GR221 path at the junction at a football field. From here it is not far to Placa de Constitució square in front of the church.


405 - Port Soller - Soller
411 - Port Soller - Soller
401 - Port Soller - Soller
404 - Port Soller - Soller
402 - Port Soller - Soller
403 - Port Soller - Soller
406 - Port Soller - Soller
408 - Port Soller - Soller
409 - Port Soller - Soller
410 - Port Soller - Soller
407 - Port de Sóller – Camí de sa Figuera – Sóller
407 - Port Soller - Soller
420 - Port Soller - Soller
412 - Port Soller - Soller

Vandra på åsnestig mellan Port de Soller och Soller


Denna vackra vandring är en alldeles lagom tur om du inte vill tillbringa hela dagen med vandringskängorna på. Det är också en bra vandring att starta med.


Utgångspunkt är rondellen på Ma-11 i Port de Soller

Istället för att följa Ma-2124 följer du stigen som börjar vid informationstavlan intill biltunnelns mynning. Stigen, som också mynnar ut på Ma-10, är kortare än den asfalterade vägen i tur 4 och passerar olivlundar och avsides belägna egendomar.

Där landskapet öppnar upp sig och vandringen nedåt börjar har du en fantastisk utsikt över Sollerdalen.


När du kommer fram till Ma-10, korsar du denna vid km-märke 50,8 och följer Ma-2123 av åt vänster mot Soller på Camí de ses Argiles, en väg som efter ungefär en och en halv kilometer kommer fram till GR221-stigen i korsningen vid en fotbollsplan. Härifrån är det inte långt att leta sig fram till torget Placa de sa Constitució framför kyrkan.