3. Port de Soller - Refugi de Muleta - Sóller
Port Soller 13
304 - Port Soller - Refugi de Muleta
303 - Port Soller - Refugi de Muleta
305 - Port Soller - Refugi de Muleta
302 - Port Soller - Refugi de Muleta

Utgångspunkt är Refugi de Muleta vid fyren Far es Cap Gros i Port de Soller.

Följ strandpromenaden i Port Soller, via Repic Beach, 1,7 km upp till fyren. 

Utsikten över Port de Sóller och bergen härifrån är fantastisk.


Far es Cap Gros ligger på höjden av sydsidan av inseglingen till hamnområdet i Port Soller. Precis bredvid ligger det restaurerade GR221-övernattningsstället Refugi de Muleta i en nerlagd telegrafstation.


Vandringen tar ungefär två timmar och är en tydligt skyltad GR221-etapp.

Två tredjedelar in på vandringen kan man också välja att följa skyltningen tillbaka mot Port Soller och på så sätt få en alldeles lagom lång rundtur runt ett av Port de Sóllers närmsta berg.


Stigen går genom odlingsterrasser och olivlundar och emellanåt skymtar Port de Sóller nere i dalen.

Port de Soller/Refugi de Muleta – Soller


The starting point is Refugi de Muleta at the lighthouse Far es Cap Gros in Port de Soller.

Follow the seafront promenade in Port Soller, via Repic Beach, 1.7 km up to the lighthouse.

The view of Port de Sóller and the mountains from here is stunning.

 

Far es Cap Gros is situated at on southern side of the sea on Port Soller. Right beside is the restored GR221 accommodation Refugi de Muleta and a disused telegraph station.

 

The walk takes about two hours and is a clearly signposted GR221 stage.

Two-thirds into the walk, you can  choose to follow the signs back towards Port Soller and enjoy a great tour around one of the local peaks.

 

The walk goes through cultivated terraces and olive groves and occasionally you can see a glimpse of Port de Sóller down in the valley.