9. Coll de l´Ofre

Coll de l'Ofre


One of the most recommended and frequented hiking tours is the walk between Cúber and Barranc de Biniaraix. The walk follows the old pilgrim road to the monastery Lluc (hiking 23).


One of the highlights of this trip is the mountain plateau, Coll de l'Ofre, at 875 meters altitude. If you don´t want to go all the way from Biniaraix an option is to take the car or bus up to the Cuber reservoir. (If you leave the car there remember to not leave valuable belongings in view).


The walk begins opposite the foot of Majorca's highest mountain, Puig Major. Parking is available at mileage 34 on Ma-10, where the road into Cúber water reservoirs begins.


Follow the GR221 trail along the western side of Cuber (right side). The path is well signposted.

The 875m high Pass Coll de l'Ofre offers a fantastic view of the Tramuntana Mountains to the south and over Cúber and Puig Major in the north.


Walk 50 meters to the right of the plateau. Here you can see Soller and Port de Soller in a birds-eye-view.


The walk back and forth takes about two hours.


12-Cuber
06-Cuber
22-Cuber
16-Cuber
04-Cuber
05-Cuber
07-Cuber
08-Cuber
09-Cuber
10-Cuber

En av de mest rekommenderade och nyttjade vandringsturerna är turen mellan Cúber och Barranc de Biniaraix. Turen går längs den gamla pilgrimsvägen till klostret Lluc (vandring 23).


En av de största behållningen av denna tur är bland annat bergsplatån Coll de l´Ofre på 875 meters höjd. Vill man inte gå hela vägen från Biniaraix är ett alternativ att åka bil eller buss upp till Cuberreservoaren.


Starten går från foten av Mallorcas högsta berg, Puig Major. Parkering finns vid kilometermärke 34 på Ma-10, där vägen in till Cúber vattenreservoar börjar.


Följ GR221-leden längs Cúbers västra sida (höger sida). Leden är väl skyltad.

Det 875 meter höga passet Coll de l´Ofre bjuder på en fantastisk utsikt mot Tramuntanabergen söderut och norrut över Cúber och Puig Major.

Gå 50 meter upp till höger från passet. Här ser du Soller och Port de Soller i fågelperspektiv.


Vandringen fram och tillbaka tar ungefär två timmar.