4. Port de Sóller - Camí de sa Figuera - Sóller

Port de Sóller – Camí de sa Figuera – Sóller


Follow the old road, Ma-2124, from Port de Sóller to the square in Sóller. A walk of approximately 8 km.

 

Ma-2124 is a narrow and winding paved road with not so much traffic and is therefore used by hikers.


The starting point is the roundabout after the tunnel on Ma-11 in Port de Sóller.

The road leads to the mile mark 50.3 on the main road Ma-10 north towards Pollenca.

 

Follow the road to Ma-10. Continue down to the right for 500 meters. At the km mark 50.8, Ma-2123 takes left to Soller on Camí de ses Argiles, a road which after about one and a half kilometers reaches the GR221 path at the junction at a football field. From here it is not far to Placa de Constitució square in front of the church and then you can take the tram back to Port de Soller.402 - Port de Sóller – Camí de sa Figuera – Sóller
401 - Port de Sóller – Camí de sa Figuera – Sóller
406 - Port de Sóller – Camí de sa Figuera – Sóller
407 - Port de Sóller – Camí de sa Figuera – Sóller
405 - Port de Sóller – Camí de sa Figuera – Sóller
408 - Port de Sóller – Camí de sa Figuera – Sóller
403 - Port de Sóller – Camí de sa Figuera – Sóller
404 - Port de Sóller – Camí de sa Figuera – Sóller

Följ den gamla bilvägen, Ma-2124, från Port de Sóller till torget i Sóller. En vandring på cirka 8 km.


Ma-2124 är en smal och slingrande asfalterad väg med lite biltrafik och används därför en del av vandrare.

Utgångspunkt är rondellen efter tunneln på Ma-11 i Port de Sóller.

Vägen mynnar ut vid kilometermärke 50,3 på huvudvägen Ma-10 norrut mot Pollenca.


Följ vägen till Ma-10. Fortsätt neråt höger i 500 meter. Vid km-märke 50,8 tar Ma-2123 av åt vänster mot Soller på Camí de ses Argiles, en väg som efter ungefär en och en halv kilometer kommer fram till GR221-stigen i korsningen vid en fotbollsplan. Härifrån är det inte långt att leta sig fram till torget Placa de sa Constitució framför kyrkan och sedan ta spårvagnen tillbaka till Port de Soller.