23. Barranc de Biniaraix - Cuber

23 Barranc de Biniaraix - Cuber

Time: 3 to 4 hrs


The Barranc de Biniaraitx is a deep gorge running north westwards into the Soller valley. The road is clearly signposted the entire route.

The main Barranc dry stone road was built to link Soller with the farmsteads at the very heart of the Serra de Tramuntana,and the monastery of LLuc and the plains beyond. The route has been used by pilgrims to Lluch monastery since the 14th century.


Biniaraix is easily reached by car from Soller.  Park on the main road at the entrance of the village.


If you come by bus to the bus station (Placa de America) in Soller go to the main square with the big church, take the Carrer de sa Lluna (the main shopping street) and go straight on till you reach Biniaraix 30 min later.


The walk starts at the public washing area in the tiny hamlet of Biniaraix.


It is an impressive path, winding its way up the steep slopes of the gorge.


In the ravine there are steep terraced olive groves, sometimes supplemented with carob and almond trees. Some of the olive groves are majestic resting on the cliffs without any visible connection to the world below.


While the main path was used as an important link between Soller, Tramuntana Mountains and the fields in the south, many of the smaller paths were built by local farmers to reach isolated olive groves and water sources.


Whether you are seeking a scenic and peaceful hike or a tough adventure, the Barranc has certainly more then one walk to choose among.


From Biniaraix, the climb is at first gradual, following the torrent at the bottom of the valley; once past the torrent d'es Verger, the path leaves the stream on the right bank to come above a set of cliffs that dominates the gorge. The way finally levels out to eventually reaching the farmstead of l'Ofre.


After climbing into the steep and increasingly barren mountains, it is astonished to suddenly have a wonderful view of fields and meadows at such a high altitude. The greenery is overwhelming.

 

The last part of the walk up to the plateau Coll de l'Ofre follows a forest path and takes about 30 minutes.

The view from the plateau over the surrounding mountains, the Soller valley and the Mediterranean is fantastic.

 

The walk then continues downhills to the Cuber reservoir through the barren landscape, sometimes reminding of Provence. The color scale is grayish green. Along the trail blossoms rosemary, sage and lion. (See more pictures in walks 8 and 9).


2313 - Barranc de Biniaraix - Cuber
10-Barranc de Biniaraix
2304 - Barranc de Biniaraix - Cuber
2302 - Barranc de Biniaraix - Cuber
18-Barranc de Biniaraix
2305 - Barranc de Biniaraix - Cuber
2307 - Barranc de Biniaraix - Cuber
2309 - Barranc de Biniaraix - Cuber
2308 - Barranc de Biniaraix - Cuber
2311 - Barranc de Biniaraix - Cuber
2312 - Barranc de Biniaraix - Cuber
2310 - Barranc de Biniaraix - Cuber
2314 - Barranc de Biniaraix - Cuber
04-Cuber
2316 - Barranc de Biniaraix - Cuber
2318 - Barranc de Biniaraix - Cuber
12-Cuber
16-Cuber
01-Cuber

Tid: 3-4 timmar


Biniaraix nås enkelt med bil från Soller och Fornalutx. Parkera på huvudvägen vid infarten till byn.


Kommer du med buss eller tåg till Soller, utgår du från torget (Placa de Constitución) och följer sedan huvud-/affärsgatan Calle de La Lluna rakt fram tills du når Biniaraix 30 min senare.

Väljer du att gå vandringen åt motsatt håll, kan du ta bussen som går mellan Soller och Lluc. Du stiger då av vid Cuberreservoaren.


Barranc de Biniaraix är den trånga dalen som börjar mellan de två Tramuntanatopparna Puig de l´Ofre och Es Cornadors. Vandringen är tydligt skyltad hela sträckan.


Den huvudsakliga stenvägen byggdes för att koppla ihop Soller med gårdarna i Tramuntanabergen och med klostret i LLuc. Vägen har använts av pilgrimer sedan 1400-talet.


Följ GR221-skyltarna från de gamla tvättstugorna i utkanten av byn. Det är en imponerande väg som slingrar sig uppför flodfåran och ravinens branta sluttningar.

I ravinen ligger brant terrasserade olivlundar, ibland kompletterade med johannesbröd och mandelträd. Några av olivlundarna ligger majestätiskt vilande på klippor utan någon synbar anslutning till världen nedanför.


Medan den huvudsakliga vägen användes som en viktig länk mellan Soller, Tramuntanabergen och slätten i söder (nötkreatur och får togs upp till kullarna under sommarmånaderna) byggdes många av de mindre stigarna av lokala bönder för att nå isolerade olivlundar och vattenkällor.


I början av ravinen följer stigningen flodfåran innan den kommer till en uppsättning klippor som dominerar ravinen. Vägen går för det mesta på norrsidan av dalen innan den efter cirka 1,5 timme planar ut vid gården l'Ofre.

Efter att ha gått uppför i de branta och allt mer karga bergen, förvånas man av att plötsligt stå med en vidunderlig utsikt över åkrar och ängar på så här hög höjd. Grönskan är överväldigande.


Sista delen av vandringen upp till platån Coll de l´Ofre går på en skogsstig och tar cirka 30 minuter.

Utsikten från platån över de omgivande bergen, Sollerdalen och Medelhavet är fantastisk.


Vandringen fortsätter sedan nedför till Cuberreservoaren genom det karga landskapet som påminner om Provence eller Fårö. Färgskalan är grågrön. Längs leden blommar rosmarin, salvia och ljung. (se fler bilder i vandringarna 8 och 9).