5. Port de Soller - Son Bleda - Port de Soller

Port de Soller – Son Bleda – Port de Soller

A wonderful walk through olive groves and farms with orange- and lemon groves up to the beautiful hotel Son Bleda located along Ma-10 between Sóller and Deía.

The walk starts at hotel Los Gerianos, located almost the furthest on Repic Beach against the lighthouse Far es Cap Gros.


With the ocean in the back you have Los Gerianos on the left and an information board on the right side.

Follow the main road Camí del Camp de sa Mar which leads out of Port de Soller for about 600 meters until you reach the GR221 with a large information board and the signs "Soller 40 min", ”Port de Soller 15 min" and "Refugi de Muleta 1 H 55 min / Deía".


From "Walking on Mallorca"

"Follow GR221 in the direction of Soller for about 20 minutes, until you reach the intersection with a new information board for GR221. The road you've reached is called Camí de Binidorm and the road you meet, leading up the valley with the Torrent de Son Sales up to the right towards the mountains, is called Camí de Son Sales. It is signposted "Deía" up the valley, and it is about 2 km up until it reaches the GR221 path at the hotel Son Bleda along Ma-10.


On the first stage, called Camí de Son Sales, the path goes through a beautiful cultural landscape with many cultivated terraces and large properties. This part of the road is asphalted and passes right across the courtyard to the big property, Son Sales.


It continues on a cement road –   idyllic, with beautiful views back towards the mountains.

The continuation is along a gravel road .  ( If you come to a locked gate on the way up the valley, you have gone too far and overlooked a wooden pole 30-40 meters before showing a path to the right of the road).


The first half of the hiking trail is along a gravely or stony route, at times quite steep  where wooden poles and arrows indicating the right direction. The path reaches another gravel road which after 200 meters leads to a gate at the back of the hotel Son Bleda at Ma-10. At the entrance of the parking lot you will find the GR221 signs, which you follow back to Refugi de Muleta or Soller.

outside-view
outside-view-breakfast-terrace
507 - Port Soller - Son Bleda
501 - Port Soller - Son Bleda
sb22
502 - Port Soller - Son Bleda
505 - Port Soller - Son Bleda
503 - Port Soller - Son Bleda
504 - Port Soller - Son Bleda
506 - Port Soller - Son Bleda
508 - Port Soller - Son Bleda
509 - Port Soller - Son Bleda

En underbar vandring genom olivlundar och egendomar med apelsin- och citronodlingar upp till det vackra hotellet Son Bleda som ligger längs med Ma-10 mellan Sóller och Deía. Turen startar vid hotell Los Gerianos som ligger nästan längst bort på Repic Beach mot fyren Far es Cap Gros.

Med havet i ryggen har du Los Gerianos på vänster sida och en informationstavla på höger sida. Följ huvudvägen Camí del Camp de sa Mar som leder ut ur Port de Soller i cirka 600 meter tills du kommer till GR221-leden med en stor informationstavla och skyltarna ”Soller 40 min”, Port de Soller 15 min” och ”Refugi de Muleta 1 h 55 min / Deía”.


Ur ”Vandra på Mallorca”

”Följ GR221 i riktning Soller i ungefär 20 minuter, tills du kommer ner till vägkorsningen med en ny informationstavla för GR221. Vägen du har kommit till heter Camí de Binidorm och vägen som du möter, och som leder uppåt dalen med floden Torrent de Son Sales upp åt höger mot bergen, heter Camí de Son Sales. Det står skyltat ”Deía” uppför dalen, och det är omkring 2 km upp tills den kommer till GR221-stigen vid hotellet Son Bleda längs Ma-10.

Stigen går genom ett vackert kulturlandskap med många odlingsterrasser och stora egendomar på den första sträckan, som heter Camí de Son Sales. Vägen är här asfalterad och passerar bland annat rätt över gårdsplanen till den stora egendomen Son Sales. Den fortsätter på en väg med cementbeläggning – på en sträcka är det en mycket idyllisk allé, med vacker utsikt bakåt mot bergen. Fortsättningen är en grusväg, och kommer du till en låst grind på väg uppför dalen, har du förbisett en trästolpe 30-40 meter innan som visar på en stig upp till höger om vägen.

Den översta hälften av vandringsturen går på en grusstig eller stensatt färdväg, bitvis ganska brant uppåt där trästolpar med pilar visar riktningen. Stigen kommer upp på en grusväg som efter 200 meter leder fram till en grind vid baksidan av hotellet Son Bleda vid Ma-10. Vid uppfarten till parkeringsplatsen hittar du här GR221-skyltarna, som du följer tillbaka till Refugi de Muleta eller Soller.”