20. Port de Soller - Fornalutx - Soller

Port de Soller - Fornalutx - Soller

The starting point is the large information board at the roundabout after the tunnel on Ma-11

in Port de Sóller.


The walk initially follows the narrow and winding paved road Ma-2124 (same as in hiking

number 7) up through the beautiful valley of Sa Figuera.

There is almost no  traffic and therefore the route is popular with walkers.


Instead of continuing the road to Soller, as in hike number 7, take the left road to Fornalutx

after about 45 minutes, at the sign "Cami de Figuera, Fornalutx, Tuent - Sa Calobra". After just

a few meters, the sign is repeated to the right, then with the time "1 h 5 min" to Fornalutx.

The old path up the olive groves is steep, but after 20 minutes it  levels out and then it's

downhill all the way to Fornalutx and Soller.

On the last stretch before Fornalutxyou are surrounded by orange and lemon trees and the air

is filled with their fragrance.


Fornalutx itself is an experience, so I recommend you to spend

some time walking around the cobbled streets and enjoy the beautiful old houses with their gardens or flower arrangements on the streets outside.

The village is not big, so you have time for a stop.

Sit down on the small square Plaça d'Espanya in the center of the village, lay back and enjoy the atmosphere or have a lunch at the terrace of restaurant Ca N'Antuna and enjoy the stunning view of the Soller valley. The restaurant serves affordable Majorcan cuisine.

Read more about Fornalutx here.


The walk then continues on to Soller.

You can follow the main road Ma-2121 down, but the old path through the small village of Binibassi is much more beautiful.

Follow the sign to the Fornalutx cemetery or alternatively the main road past the bus stop to the city border, where there is a signposted walk to Soller and Cami Binibassi right up the road on the Carrer Nou Vial road.

After the cementery the walk down to Soller takes about 50 minutes and ends at the football field. Follow Av. d´Astúries to the left to get to the square in Soller, Plaça Constitucio.

2005 - Port Soller - Fornalutx - Soller
2003 - Port Soller - Fornalutx - Soller
2006 - Port Soller - Fornalutx - Soller
2004 - Port Soller - Fornalutx - Soller
2007 - Port Soller - Fornalutx - Soller
2008 - Port Soller - Fornalutx - Soller
2009 - Port Soller - Fornalutx - Soller
2010 - Port Soller - Fornalutx - Soller
Fornalutx 09
2001 - Port Soller - Fornalutx - Soller
Fornalutx 03
Fornalutx 002

Utgångspunkt är den stora informationstavlan vid rondellen efter tunneln på Ma-11 i Port de Sóller.

Vandringen följer inledningsvis den smala och slingrande asfalterade vägen Ma-2124 (samma som i vandring 7) upp genom den vackra dalgången Sa Figuera.

Här finns nästan ingen biltrafik och därför utnyttjas också sträckan flitigt av vandrare.


Istället för att fortsätta vägen till Soller, som i vandring nummer 7 tar du, efter cirka 45 minuter, av vänster mot Fornalutx vid skyltningen "Cami de sa Figuera, Fornalutx, Tuent - Sa Calobra". Efter bara några meter upprepas skyltningen upp mot höger, då med tidsangivelsen "1 h 5 min" till Fornalutx.

Den gamla åsnestigen uppför olivlundarna är brant, men efter 20 minuter planar den ut och sedan är det nedför hela vägen till Fornalutx och Soller.

Sista sträckan före Fornalutx omgärdas av citrusodlingar och luften fylls av doften av apelsiner.


Fornalutx i sig är en upplevelse, så stanna till och lägg lite tid på att vandra runt på kullerstensgatorna och njut av de vackra gamla husen med sina trädgårdar eller blomsterarrangemang på gatorna utanför.

Byn är inte stor, så du hinner garanterat med ett stopp.

Slå dig ner på det lilla torget Plaça d'Espanya i mitten av byn och studera folklivet eller ät en lunch på restaurang Ca N´Antunas terrass och njut av den fantastiska utsikten över Sollerdalen. Restaurangen serverar prisvärd mallorcinsk mat.

Läs mer om Fornalutx här.


Vandringen fortsätter vidare ner till Soller.

Det går att följa huvudvägen Ma-2121 ner, men åsnestigen via den lilla byn Binibassi är mycket vackrare.

Följ skyltningen mot kyrkogården i Fornalutx alternativt huvudvägen förbi busshållplatsen till bygränsen där det är skyltat vandring till Soller och Cami Binibassi snett uppåt höger på vägen Carrer Nou Vial.

Här passerar du också den lilla kyrkogården innan vandringen nedför tar sin början.

Vandringen ner till Soller tar cirka 50 minuter och mynnar ut vid fotbollsplanen. Följ Av. d´Astúries åt vänster för att komma till torget i Soller, Plaça Constitucio.