11. Barranc de Biniaraix

Barranc de Biniaraix

 

Barranc de Biniaraix is the narrow valley  between the two Tramuntana peaks, Puig de l'Ofre and Es Cornadors and leads down to the village of Biniaraix .


The old pilgrim path to the monastery of Lluc leads mostly on the north side of the valley. The walk follows a beautiful ravine, some cottages, bridges and lots of terraces with ancient olive trees.

 

Park your car in Biniaraix. Follow the GR221 signs and the wooden arrows towards "Es Barranc" up the valley along the impressive route along the Torrent de Biniaraix.

 

We chose to go for a shorter part of the trip, about 5 km.

Do not let the distance fool you: The path consists of a great many steps with a rather steep climb. We also  walked in late December and many parts of the trail were in shadow, which meant that the wet rocks were slippery and we had to watch where we placed our feet. The walk took us about 2.5 hours.


If you are walking at this time of year, remember to bring something warm to put on.


The hike is beautiful with water and little creeks everywhere, passing a forest where the water in winter flows  along the mountain wall.

 

You´ll follow the beautiful stony road for about 20 minutes until you come to a wooden arrow on the right that says "Cami Vell". Follow this.


Follow the classic wooden arrows (NOT the ones painted on stone) for about an hour until you pass a small forest.


When you get out of the forest, it is signposted "Soller". Follow the beautiful stony road back down to Biniaraix.

10-Barranc de Biniaraix
1919 - Sa Bassa - Fornalutx - Soller
02-Barranc de Biniaraix
07-Barranc de Biniaraix
05-Barranc de Biniaraix
04-Barranc de Biniaraix
03-Barranc de Biniaraix
20-Barranc de Biniaraix
12-Barranc de Biniaraix
11-Barranc de Biniaraix
17-Barranc de Biniaraix
18-Barranc de Biniaraix
2301 - Barranc de Biniaraix - Cuber
23-Barranc de Biniaraix
24-Barranc de Biniaraix
06-Barranc de Biniaraix
08-Barranc de Biniaraix
09-Barranc de Biniaraix
15-Barranc de Biniaraix
21-Barranc de Biniaraix
19-Barranc de Biniaraix
16-Barranc de Biniaraix
14-Barranc de Biniaraix
13-Barranc de Biniaraix
12-Barranc de Biniaraix
01-Barranc de Biniaraix

Rundtur i Barranc de Biniaraix


Barranc de Biniaraix är den trånga dalen som börjar mellan de två Tramuntanatopparna Puig de l´Ofre och Es Cornadors, och leder ner till byn Biniaraix överst i låglandsområdet mellan Soller och Fornalutx.

Den gamla pilgrimsvägen till klostret Lluc går för det mesta på norrsidan av dalen.

Vandringen följer en otroligt vacker ravin, några småhus, broar och hundratals terrasser med urgamla olivträd.


Parkera bilen i Biniaraix. Följ GR221-skyltarna och träpilarna mot "Es Barranc" längs den imponerande färdvägen längs flodfåran Torrent de Biniaraix uppåt dalen.


Vi valde att gå en kortare del av turen, cirka 5 km. Låt inte sträckan lura dig: Stigen består av oändligt många trappsteg med en ganska brant stigning. Det tar på krafterna. Vi vandrade dessutom i slutet av december och många delar av leden låg i skugga, vilket innebar att de våta stenarna var hala och vi fick se oss för var vi satte ner våra fötter. För oss så tog vandringen ungefär 2,5 timma.


Om du vandrar vid denna tid på året så tänk på att ta med något varmt att ta på dig.


Vandringen är oerhört vacker med vatten och små bäckar överallt, något man inte ser så ofta på Mallorca.

Du passerar också en skog där vattnet vintertid forsar ned längs bergsväggen.


Du följer den vackra stenlagda vägen i ungefär 20 minuter tills du kommer till en träpil på höger sida som det står "Cami Vell" som du sedan följer.

Följ de klassiska träpilarna, INTE målade på sten, "rakt" upp i ungefär en timma tills du passerar en liten skog.

När du kommer ut ur skogen står det skyltat "Soller". Följ den vackert stenlagda vägen tillbaka ner till Biniaraix.