16. Lluc

Lluc


The area around the monastery of Lluc offers many hiking opportunities.


More than 50,000 pilgrims visit Santuari de Lluc annually. Ever since the Middle Ages, this monastery has been Mallorca's most important pilgrimage site thanks to "La Moreneta de Lluc" - The Black Madonna, Mallorca's patron saint. The madonna, standing 61 cm high and made of marble, is positioned  in a niche in the church.


If you visit Lluc, you should definitely be sure to pay a visit to the monastery.

The boy's choir of the monastery sings in the church every day. Do not miss this.


Do not miss the botanical garden, Jardí Botànic de Lluc or Cami dels Mosteri ("Hill of the rosarys").

The botanical garden is located to the right of the monastery and takes about a quarter to pass.


Camí dels Mosteri leads up to the cross which can be seen from the monastery area. Wide stairs lead up to the cross from the left side of the main building. The view of Lluc and the surrounding mountains is impressive from here. The road up to the top passes five large monuments depicting the Catholic Rosary Mystery through three motifs on each stone.


For those who want to go hiking in the area or just enjoy the surroundings, there is possibility to spend the night at the monastery. Read more at www.lluc.net.


We chose to take the short walk Sa Cometa des Morts taking about 1.5 hours. Map and directions were given free of charge at the information center at the parking lot next to the monastery.


The trip started at the football field to the right of the monastery, through a small wooden bridge and further on up the forested mountain side.The Rock formations here are very unusual and distinct. The bedrock consists of karst (a kind of limestone) eroded into many strange shapes in a forest where oak trees usually dominate the landscape. The stone formation Es Camell is an example.

You pass this formation after a few minutes of walk. To see the formation itself, you have to make a detour from the trail for a few minutes, but it is absolutely worth it. If you continue another 30 meters, you will reach a beautiful platform with views of the mountains and the wooded valley sides around Lluc.


Continue on the well-signposted path until you reach the prehistoric cave from 400 years before Christ, Cometa des Morts. It is possible to enter the cave, but you must have a flashlight.


The trail then continues up to Ma-10, which you follow for about 5 minutes before taking off down towards Lluc.

On the way down we pass more of the strange and impressive rock formations. In places they look like petrified waterfalls.

1611 - Lluc
1618 - Lluc
1617 - Lluc
1612 - Lluc
1613 - Lluc
1614 - Lluc
1615 - Lluc
1616 - Lluc
1610 - Lluc
1609 - Lluc
1608 - Lluc
1607 - Lluc
1603 - Lluc
1606 - Lluc
1605 - Lluc
1604 - Lluc
1602 - Lluc
1601 - Lluc

Området kring klostret i Lluc bjuder på många vandringsmöjligheter.


Mer än 50 000 pilgrimer besöker årligen Santuari de Lluc. Ända sedan medeltiden har detta kloster varit Mallorcas viktigaste pilgrimsmål tack vare "La Moreneta de Lluc" - Den svarta Madonnan, Mallorcas skyddshelgon. Madonnan, som är 61 cm hög och gjord i marmor, står i en nisch inne i kyrkan.


Har du tagit dig till Lluc, ska du absolut passa på att besöka själva klostret.

Klostrets gosskör sjunger i kyrkan varje dag. Missa inte detta.


Missa inte heller den botaniska trädgården, Jardí Botànic de Lluc eller Cami dels Mosteri ("Rosenkransvägen").

Den botaniska trädgården ligger till höger om klostret och tar cirka en kvart att gå igenom.


Camí dels Mosteri leder upp till korset som syns från klosterområdet. Breda trappor leder upp till korset från vänster sida av huvudbyggnaden. Utsikten över Lluc och bergen omkring är fantastisk. Vägen upp till toppen passerar fem stora monument som skildrar det katolska rosenkransmysteriet genom tre motiv på varje sten.


För de som vill gå flera vandringsturer i området eller bara njuta av omgivningarna, finns möjlighet att övernatta på klostret. Läs mer på www.lluc.net.


Vi valde att gå den kortare vandringen Sa Cometa des Morts på cirka 1,5 timme. Karta och vägbeskrivning fick vi gratis i informationscentret vid parkeringsplatsen intill klostret.


Turen startade vid fotbollsplanen till höger om klostret, via en liten träbro och vidare uppför den skogklädda bergssidan. Bergsformationerna här är väldigt speciella. Berggrunden består av karst (ett slags kalksten) som eroderat till många märkliga former i en skog där ekträd annars dominerar landskapsbilden. Stenformationen Es Camell är ett exempel.

Du passerar denna efter några minuter av vandringen. För att se själva formationen måste du göra en avstickare från stigen på några minuter, men det är det absolut värt. Fortsätter du ytterligare 30 meter, kommer du till en vacker plattform med utsikt över bergen och de skogklädda dalsidorna omkring Lluc.


Fortsätt den väl skyltade stigen tills du kommer till den förhistoriska grottan från 400 år före Kristus, Cometa des Morts. Det är möjligt att gå in i grottan, men du måste ha ficklampa.


Stigen fortsätter sedan upp till Ma-10, som du följer i cirka 5 minuter innan du åter tar av ner mot Lluc.

På vägen ner passerar vi fler av de märkliga och mäktiga stenformationerna. På sina ställen ser de ut som förstenade vattenfall.