25. Coll de sa Gramola - Sa Trapa - Sant Elm

Coll de Sa Granola - Sa Trapa - Sant Elm


The hike begins at the stop Coll de Sa Granola, along the coast road MA-10 and the kilometer mark 106, beautifully situated with breathtaking views of the surrounding mountains and the Mediterranean Sea.


The coll offers plenty of seating with table as well as several prepared barbecue areas.


Coll de Sa Granola is located 5 kilometers north of Andratx at an altitude of 344 meters.


Follow the gravel road with a return sign down to the right.

(A path is leading up to the left, but there is a sign marked "privado".)


Follow the trail for about an hour until you reach a crossroads where a winding road leads down the valley towards the village of S'Arracó, located on the road between Sant Elm and Andratx.


Continue the path up to the right. The marking is unclear, but there are only two paths to choose between.


Shortly thereafter you will come to another crossroads: to the left, the "main road" and to the right a trail that follows the ridge. We chose the slightly broader "main road".


After about half an hour the path opens out at a large heap of stones.


The road to Sa Trapa leads up to the left, but before moving on, turn right to the impressive Mirador d'en Joseo Sastre view platform. The view of the coast and the island of Sa Dragonera is amazing.


To the south,you can see a glimpse of the gravel road to the ruins of the monastery of Sa Trapa.


The path to Sa Trapa leads down the valley side, at times quite steep, and ends into a gravel road that leads down to the right to the monastery, 270 meters above sea level.


From the monastery, you can choose between two options for the continued hike towards Sant Elm; The sign "Sant Elm 1 hour" refers to a steeper option. We followed the safer option and followed the road back towards the sign S'Arracó.


Follow the steep, winding road down for about an hour to Cami Coll dels Cairats. Then follow the road to the right to Sant Elm.


The road eventually ends on Avinguda de la Trapa, down to the sea in Sant Elm.

Coll de sa Granola78Coll de sa Granola
Coll de sa Granola81Coll de sa Granola
Coll de sa Granola13Coll de sa Granola
Coll de sa Granola48Coll de sa Granola
Coll de sa Granola50Coll de sa Granola
Coll de sa Granola51Coll de sa Granola
Coll de sa Granola13Coll de sa Granola_edited1
Coll de sa Granola56Coll de sa Granola
Coll de sa Granola57Coll de sa Granola
Coll de sa Granola58Coll de sa Granola
Coll de sa Granola60Coll de sa Granola
Coll de sa Granola64Coll de sa Granola
Coll de sa Granola68Coll de sa Granola
Coll de sa Granola74Coll de sa Granola
Coll de sa Granola77Coll de sa Granola
Coll de sa Granola80Coll de sa Granola
Coll de sa Granola87Coll de sa Granola
Coll de sa Granola89Coll de sa Granola
Coll de sa Granola93Coll de sa Granola
Coll de sa GranolaColl de sa Granola 2501Coll de sa Granola

Vandringen börjar vid rastplatsen Coll de Sa Granola längs kustvägen MA-10 och kilometermärke 106, vackert belägen med en hänförande utsikt över de omgivande bergen och Medelhavet.

Rastplatsen erbjuder för övrigt gott om sittplatser med bord samt flera iordninggjorda grillplatser.


Coll de Sa Granola ligger 5 kilometer norr om Andratx på en höjd av 344 meter.


Från rastplatsen följer man grusvägen ner åt höger med en återvändsskylt.

(En stig går upp åt vänster, men där står det skyltat "privado".)


Följ stigen i cirka en timma tills du kommer till en vägkorsning där en slingrande väg leder neråt i dalen mot orten S´Arracó som ligger på vägen mellan Sant Elm och Andratx.


Fortsätt stigen upp mot höger. Skyltningen är dålig, men det finns bara två stigar att välja mellan.

Strax efter kommer du till ytterligare ett vägval;till vänster "huvudstigen" och till höger en stig som följer bergskammen. Vi valde den lite bredare "huvudstigen".


Efter cirka en halvtimma mynnar stigen ut vid ett stort stenröse.


Vägen till Sa Trapa leder upp mot vänster, men innan du går vidare, gå ut mot höger till den imponerande utsiktsplattformen Mirador d´en Joseo Sastre. Utsikten över kusten och klippön Sa Dragonera är fantastisk.

I söder skymtar grusvägen ner till ruinerna av klostret Sa Trapa.


Stigen mot Sa Trapa går nerför dalsidan, bitvis ganska brant, och mynnar ut på en grusväg som neråt höger leder till klostret, 270 meter över havet.


Från klostret kan du välja mellan två alternativ till den fortsatta vandringen mot Sant Elm; Skylten "Sant Elm 1 h" hänvisar till ett brantare alternativ. Vi följde det tryggare alternativet och följde vägen upp tillbaka mot skytningen

S´Arracó.


Följ den branta, slingrande vägen nedför i cirka en timma till Cami coll dels Cairats. Följ sedan vägen åt höger till Sant Elm.


Vägen mynnar så småningom ut på Avinguda de la Trapa, ner mot havet i Sant Elm.