15 Puig d´Alaró

Puig d´Alaró


The 822 meter high peak with the fortress, Castell d'Alaró, can be reached from two directions. Either you start from Alaro or from Orient. We chose to start from Orient on the north side.

 

Puig d'Alaró is one of the two high "twin peaks", visible from the motorway between Palma and Alcúdia. The other top is Puig de s'Alcadena, but there is access prohibited.

 

About 1 kilometer east of Orient, on the road Ma-2100 towards Alaro, lies the hotel l'Hermitage. There are a few parking spaces along the narrow country road, the parking lot at the hotel is only for hotel guests.

 

Follow the road 200 meters towards Alaro to the sign "Coll d'Orient 498 m". Across the road you´ll  see the clear GR221-signs to Castell d'Alaró 1 h 20 min and Alaro 2 h 45 min.


You pass a closed iron gate before the path continues between sparsely growing olive trees. The topography here is very special; both barren and at the same time fertile, due to the cultivations down in the valley.

After about 20 minutes of walking in a pleasant ascent, the path gets considerably steep uphill for about another 20 minutes until it ends onto a large tall-growing plan area that forms the 705 meter high pass Es Pouet.

 

Here is where the trip from Alaró comes up.


There´s now new signage to Castell d'Alaro with 30 min and Alaro 1 h 40 min. The path up to the top is beautifully built with countless, wide steps. Even now, one can imagine the incredible view awaiting at the top.

 

The steep mountain side is popular among mountain climbers. According to the book "Walking on Mallorca" there are a total of 30 different climbing trails at Alaró.


Two fortress gates leads into the fortress plateau. A path leads the last few hundred meters up to the very top. There is a small chapel, a small bar and an overnight stop.

 

The view from the top is amazing - from the Palm Bay in the south, across the  lowland of Mallorca with Santa Maria, Consell and Binissalem and over Inca.


For you who choose to hike from Alaró, don´t miss a meal at restaurant Es Verger! It´s definitely worth a visit! The lamb shoulder and the goat kid with rosemary is fantastic.

Here is also a parking place. From here it´s 1 hours walk to the top of Puig d´Alaró.

1510 - Puig Alaro
1516 - Puig Alaro
1517 - Puig Alaro
1506 - Puig Alaro
1512 - Puig Alaro
1503 - Puig Alaro
1504 - Puig Alaro
1505 - Puig Alaro
1507 - Puig Alaro
1515 - Puig Alaro
1514 - Puig Alaro
1513 - Puig Alaro
1509 - Puig Alaro
1508 - Puig Alaro
1501 - Puig Alaro
1502 - Puig Alaro

Den 822 meter höga toppen med fästningen, Castell d´Alaró, kan nås från två håll. Antingen så utgår man från Alaró eller från Orient. Vi valde Orient på norrsidan.


Puig d´Alaró är en av de två höga "tvillingtoppar", väl synliga från motorvägen mellan Palma och Alcúdia. Den andra toppen är Puig de s´Alcadena, men där är tillträde förbjudet.


Cirka 1 kilometer öster om Orient, på väg Ma-2100 mot Alaró, ligger hotellet l´Hermitage. Här finns några parkeringsplatser längs den smala landsvägen, parkeringen vid hotellet är endast till för hotellets gäster.


Följ vägen 200 meter mot Alaró till skylten "Coll d´Orient 498 m". Tvärs över vägen ser du den tydliga GR221-skyltningen mot Castell d´Alaró 1 h 20 min och Alaró 2 h 45 min.

Du passerar en stängd järngrind innan stigen fortsätter mellan glest växande olivträd. Topografin här är väldigt speciell; både karg och samtidigt bördig med odlingarna nere i dalgången.

Efter cirka 20 minuters vandring i en behaglig stigning, blir stigen rejält brant uppför i cirka ytterligare 20 minuter  tills den mynnar ut på en stor tallbeväxt plan yta som bildar det 705 meter höga passet Es Pouet.


Här kommer turen från Alarósidan upp.


Ny skyltning till Castell d´Alaro med 30 min och Alaró 1 h 40 min. Stigen upp till själva toppen är vackert uppbyggd med otaliga, breda trappsteg. Redan nu kan man ana den otroliga utsikten som väntar på toppen.


Den branta bergssidan är populär bland bergsklättrare. Enligt boken "Vandra på Mallorca" finns det sammanlagt 30 olika klättringsleder på Alaró.


Två stycken fästningsportar leder in på själva fästningsplatån. En stig leder de sista par hundra metrarna upp till själva toppen. Här finns ett litet kapell, en liten bar och ett övernattningsställe.


Utsikten från toppen är fantastisk - från Palmabukten i söder, över Mallorcas lågland med Santa Maria, Consell och Binissalem och över Inca.