24. Banyalbufar - Esporles

Banyalbufar – Esporles

This 8 km hiking trip follows the old route between the two villages in the Tramuntana Mountains. The trip takes about 2 1/2 hours.


The trail is part of GR221 and is mostly well signposted, but we missed to follow the path at a stone wall 1½ hours after the start of Banyalbufar, a miss that cost us 30 minutes walk along the country road.


The hike starts at the small central square of Place de la Vila, near the bus stop in Banyalbufar, further along the Carrer de la Font de la Vila at the left of the square.

The first part of the trip follows a paved road for 40 to 45 minutes, through a typical cultural landscape with terraces and with breathtaking views of the Mediterranean and Banyalbufar.


After leaving the paved road, the trip continues on a wide and stony path through the oak wood up to the highest point of the trip, Coll des Pi at 454 meters. Just before you reach here there is a sitja on the left side of the path. Here you can see the Mediterranean Sea, the Teix mountain range and the small harbor, Port de Canonge.


At a stone wall in the forest there is a sign saying "Banyalbufar 1 h 30 min" and "Esporles 40 min" that leads the path down the forest. If you miss it you will end up on Ma10, and it's not recommended.


After a while you´ll reach a metal gate in a stone wall. The path is partly made of stone down towards Esporles and crosses the main road Ma-1100 about 200 meters above the Esporles / Puigpunyent / Banyalbufar intersection at the Sa Granja museum.

It's also where you will end up if you gone lost earlier.


The remaining part down to Esporles goes partly parallel to Ma-1100 and crosses, among other things, a long water channel over an old stone bridge.


The hike ended up behind the church in Esporles and the main street of the village.

banyalbufar2
IMG_5665
IMG_5648
IMG_5649
IMG_5646
IMG_5661
IMG_5660
IMG_5664
IMG_5663
IMG_5669
IMG_5657
IMG_5653
Sitja
esporles

Denna vandringstur på 8 km följer den gamla färdvägen mellan de båda byarna, belägna i Tramuntanabergen. Turen tar cirka 2 1/2 timma.


Leden är en del av GR221 och är i huvudsak väl skyltad, men vi missade att följa stigen vid en stenmur 1 ½ timme efter starten från Banyalbufar, en miss som kostade oss 30 minuters gång längs landsvägen.


Turen startar vid det lilla centrala torget Place de la Vila, nära busshållplatsen i Banyalbufar, vidare längs Carrer de la Font de la Vila till vänster om torget.

Den första delen av turen följer en asfalterad väg i 40 till 45 minuter, genom ett typiskt kulturlandskap med terrasser och med en hänförande utsikt över Medelhavet och Banyalbufar.


Efter det att du tagit av från asfaltsvägen fortsätter turen vidare uppåt på en bred stenbelagd stig genom ekskogen uppåt till turens högsta punkt, Coll des Pi på 454 meter. Precis innan du når hit fram finns en sitja på vänster sida av stigen. Här ser man ut över Medelhavet bort över bergsområdet Teix och hamnbyn Port de Canonge.


Vid en stenmur inne i skogen finns det en skylthänvisning med ” Banyalbufar 1 h 30  min” och ”Esporles 40 min” som leder stigen bortåt och neråt i skogen. Om du missar den så ramlar du ner på Ma10, och det är inget som rekommenderas.


Efter ett tag kommer du fram till en metallgrind genom en stenmur. Stigen är bitvis stensatt neråt mot Esporles och du korsar huvudvägen Ma-1100 ungefär 200 meter ovanför vägkorsningen Esporles/Puigpunyent/Banyalbufar vid museet Sa Granja.

Det är också här du kommer ikapp om du tidigare gått fel.


Resterande del ner till Esporles går delvis parallellt med Ma-1100 och korsar bland annat en sedan länge nerlagd vattenkanal över en gammal stenbro.


Vandringen mynnar ut på baksidan av kyrkan i Esporles och huvudgatan i byn.


Be inspired!

A short film - Banyalbufar – Esporles