26. Fornalutx - Sa Figuera - Soller - Fornalutx

Fornalutx - Cami de Sa Figuera - Soller - Fornalutx


The walk begins at the pretty little square "Plaça Espanya", surrounded by cafes and a small supermarket. It is well marked with signs and arrows. Approximate hiking time is 4 hours.


Cross the square past the three cafes located in line, to get into the Carrer de Sa Placa.

Then turn right to Carrer des Toros. After a short while you reach the sign "Port de Soller and Tuent 5 h".


Follow the narrow, paved road that winds through olive groves in the outskirts of the village further up to the road, Ma-10. The walk up here takes about 20 minutes.


Take off down the road towards "Sóller, Andratx and Palma". After just a few meters you´ll cross the Ma-10 and then follow the forest path towards "Cami de Sa Figuera and Port de Soller and Tuent".


The path leads past olive groves, grass and carob trees. Occasionally, it opens up and offers a breathtaking view over the Mediterranean Sea and Port de Soller.


After 45 minutes from MA-10 the path goes down steeply to a paved road. Turn left for fifty meters until you reach the old road between Port de Soller and Soller, Ma-2124.


The road meanders beautifully in the old cultural landscape. The views of the mountains and the Mediterranean fill your mind with peacefulness and happiness. From the surrounding farms you can hear sheep, donkeys, hens and hundreds of other birds. Roses climbing the fences.


Eventually you will reach the sign "Soller 55 min" on the left side of the road. Here you´ll take off.

Where the landscape opens up and the hike downwards begins, you have a fantastic view over the Sollervalley.


After passing houses and other buildings in a few minutes, you will return back to Ma-10 via Cami de Can Tamany. You must cross the road again to continue the walk on Cami de Sa Figuera.


Then follow the signs for Soller and Fornalutx until you arrive at the football stadium in Soller "Camp de Fotbol". After the stadium, turn left towards Fornalutx and Biniaraix.

Continue the road straight ahead for 10 minutes until you reach the sign GR221 towards "Binibassi, Biniaraix 40 min" and "Fornalutx 35 min".


After 20 minutes you´ll reach the small village of Binibassi on the opposite side of the village of Biniaraix.

Binibasi's history dates back to the 13th century when there was a farm built by the Arab family Ibn Bassi, or Banu Bassi. Today the village consists only of a few houses.


The beautiful road is surrounded by orange, lemon and olive trees.


Keep following the path to Fornalutx that leads up to the left for another 15 minutes.

The path opens out at the old cemetery, "Cementiri Municipal".


You are now back in the outskirts of Fornalutx. Follow the road straight ahead, past the hotel "Sa Tanqueta", via the Carrer Joan Alberti Arbona back to "Carrer de Sa Placa" and the starting point, "Plaça Espanya".

26. Fornalutx-Sa Figuera IMG_6521
26. Fornalutx-Sa Figuera 26. Fornalutx-Sa Figuera 01
26. Fornalutx-Sa Figuera IMG_6479
26. Fornalutx-Sa Figuera IMG_6475
26. Fornalutx-Sa Figuera IMG_6501
26. Fornalutx-Sa Figuera IMG_6500
26. Fornalutx-Sa Figuera IMG_6497
26. Fornalutx-Sa Figuera IMG_6489
26. Fornalutx-Sa Figuera IMG_6478
26. Fornalutx-Sa Figuera IMG_6474
26. Fornalutx-Sa Figuera IMG_6468
26. Fornalutx-Sa Figuera IMG_6467
26. Fornalutx-Sa Figuera IMG_6462
26. Fornalutx-Sa Figuera IMG_6461
26. Fornalutx-Sa Figuera IMG_6460
26. Fornalutx-Sa Figuera IMG_6502
26. Fornalutx-Sa Figuera IMG_6466

Vandringen utgår från det lilla vackra torget "Plaça d'Espanya", omgivet av caféer och en liten supermarket. Den är väl utmärkt med skyltar och pilar. Ungefärlig  vandringstid är 4 timmar.


Korsa torget förbi de tre caféerna som ligger på rad, för att komma in på  Carrer de sa Placa.

Sväng sedan upp till höger på Carrer des Toros. Efter en kort stund kommer du fram till skylten "Port de Soller och Tuent 5 h". Följ den smala, asfalterade vägen som slingrar sig igenom olivlundar i byns utkanter vidare upp till landsvägen Ma-10. Vandringen hit upp tar cirka 20 minuter.

Ta av nedåt landsvägen mot "Soller, Andratx och Palma". Efter bara några meter korsar du

Ma-10 och följer skogstigen mot "Cami de Sa Figuera och Port de Soller och Tuent".


Stigen leder förbi olivlundar, ginst och johannesbrödträd. Emellanåt öppnar den upp sig och bjuder på en hänförande utsikt över Medelhavet och Port de Soller.

Efter 45 minuter från Ma-10 går stigen brant nedför till en asfalterad väg. Ta av åt vänster ett femtiotal meter tills du kommer till den gamla landsvägen mellan Port de Soller och Soller, Ma-2124.


Vägen slingrar sig vackert i det gamla kulturlandskapet. Utsikten över bergen och Medelhavet fyller dina sinnen med lugn och ro. Från de omgivande gårdarna hörs får, åsnor, hönor och hundratals fåglar. Rosor klättrar på staketen.


Så småningom kommer du till skylten "Soller 55 min" på vänster sida av vägen där du också tar av.

Där landskapet öppnar upp sig och vandringen nedåt börjar har du en fantastisk utsikt över Sollerdalen.


Efter att ha passerat bebyggelse under ett par minuter kommer du åter igen fram till Ma-10 via Cami de Can Tamany. Du måste på nytt korsa vägen för att fortsätta vandringen på Cami de Sa Figuera. Följ sedan skyltningen mot Soller och Fornalutx till du kommer till fotbollsstadion i Soller "Camp de Fotbol".  Efter stadion tar du av till vänster mot Fornalutx och Biniaraix.

Fortsätt vägen rakt fram i 10 minuter tills du kommer till skyltningen GR221 mot "Binibassi, Biniaraix 40 min" och "Fornalutx 35 min".


Efter 20 minuter kommer du fram till den lilla byn Binibassi på motsatt sida byn Biniaraix.

Binibassis historia går tillbaka till 1200-talet när det fanns en gård uppförd av den arabiska familjen Ibn Bassi, eller Banu Bassi. Byn består idag endast av ett fåtal hus.


Den vackra vägen kantas av i apelsin-, citron- och olivträd.


Fortsätt följa stigen till Fornalutx som  går upp åt vänster i ytterligare 15 minuter.

Stigen mynnar ut vid den gamla kyrkogården, "Cementiri Municipal".


Du är nu tillbaka i utkanten av Fornalutx. Följ vägen rakt fram förbi  hotell "Sa Tanqueta", via Carrer Joan Alberti Arbona tillbaka till "Carrer de Sa Placa" och vandringens startpunkt, "Plaça d'Espanya".